Rendőrség

A vonatkozó törvények szerint az illetékes kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve, egymás munkáját segítve, és az ellenőrzésük mellett végezzük munkánkat. A kapcsolat jól működik!

Tűzoltóság

A szigorú szabványi előírások szerint, tervezői jogosultsággal, szerelői és karbantartói szakvizsgával végezzük tervező, létesítési, karbantartói tevékenységünket. A kapcsolat minden régióval kiváló!

Szakmai kamara

Kötelező kamarai tagságunk alapján javulónak tűnik az a képviselet, amit biztosít a vagyonvédelmi tevékenységünk zavartalansága és a szakszerűtlen kontár konkurencia visszaszorítása terén. A képviselet lehetne jobb is!

Biztosító

Ezek a szervezetek sokat tehetnek, illetve tehetnének a vagyonvédelmi tevékenység hatékonysága, a törvény szerint működő vagyonvédelmi vállalkozások és az ügyfelek bizalmi kapcsolata terén. A kapcsolat rapszodikus és nem rendezett!

Vállalkozásunk

Cégünk alapítói, és munkatársai több éve foglalkozunk a komplex vagyonvédelem elektronikai módszereivel.Részünk volt a kezdetben, egyéb vagyonvédelmi cégek keretében a Szakmai Szervezetek, Biztosító Társaságok és a Rendőrség érdekeinek egyeztetésében, a vagyonvédelemmel összefüggő fogalmak meghatározásában és ezzel a közös gondolkodás elősegítésében.

A tevékenységünk sikeres és eredményes folytatásához megszereztük a törvény által előírt képzettségeket, Szakmai Kamarai tagsággal és Rendőrségi engedéllyel rendelkezünk, mely nélkül a tevékenységünk jogellenes lenne. Cégjegyzésünkben szerepel a tűzjelző rendszerekkel összefüggő feladatok végrehajtására jogosító tevékenység is, így a Tűzoltósággal való kapcsolatunk is rendezett

Több évtizedes odafigyelő munkával sikerült néhány vagyonvédelmi társcéggel az együttműködést kialakítani, fenntartani, fejleszteni és a kormányzati, gazdasági változásokat túlélve stabilizálni

Ezekkel a társ-kapcsolatokkal készek vagyunk a vagyonvédelem területén minden elektronikus eszközzel megvalósítható feladat megoldására, főleg olyan eszközök felhasználásával, amelyek, vagy hazai fejlesztésűek és gyártásúak, vagy magyarországi képviseletük – eszközellátás, szakmai konzultációk, megbízható garanciális szerviz - stabil és kiszámítható.
Nem törekedtünk soha arra, hogy az elektronikai vagyonvédelmi feladatokat kiegészítsük a személyesen végzett örző-védő szolgáltatással, mivel azt valljuk, hogy a T. Megrendelő érdeke az, hogy a két tevékenység csak kiegészítse egymást, de egyébként a felelősségvállalás szempontjából a feladatok különbözősége miatt teljesen különüljön el.
Az utóbbi években az új beruházások, vagy generális felújítások tapasztalatai azt jelezték számunkra, hogy a Beruházók törekednek arra, hogy a vagyonvédelemtől független rendszerek tervezését és megvalósítását is egy vállalkozás kezébe adják. Ez a körülmény abból a megfontolásból fakadhat, hogy ma már az önálló gyengeáramú rendszerek számos ponton összefüggenek, tervezésük, létesítésük kontrollja így jobban biztosított. Ezt felismerve felkészültünk ezen feladatok végrehajtására is.

A fentiek alapján az alábbi gyengeáramú munkák képezik tevékenységünk körét:

Közvetlen vagyonvédelem területén:

Egyéb gyengeáramú területen:

A gyengeáramú rendszerek közül egyedül az épületfelügyeleti rendszerekkel nem foglalkozunk, mert az minden esetben az épületgépészettel és az erősáramú rendszerrel függ közvetlenül össze. A komplex vagyonvédelmi feladatokat ellátó, magyar fejlesztésű, OKF (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) és MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) engedéllyel rendelkező rendszerünk, bizonyos szempontok szerint kiegészíti a klasszikus épületfelügyeleti rendszerek funkcióit azzal, hogy a létesítmény minden technikai, hiba és állapotjelzéseinek szelektív fogadására és egységes felületen történő grafikai megjelenítésére alkalmas, indokolt esetben képes közvetlen vezérlések megvalósítására is az épületfelügyeleti rendszer vezérléseivel párhuzamosan.

Tevékenységünk az alábbi, logikailag egymásra épülő szakaszokra bontható:

Rendelkezünk a 143/2004 (IV.29.) Korm.Rendelet által előírt Nemzetbiztonsági Hivatal Gazdaságbiztonsági Igazgatóság előminősítésével.

ISO minősítésünk 2007. májusában megtörtént a CERTOP Kft. által.

Regisztrálva vagyunk az F446/8-9/2008 szám alatt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet vonatkozó előírásai szerint a beépített tűzjelző berendezések és beépített tűzoltó berendezések szerelésére, telepítésére, felülvizsgálatára, javítására és karbantartására.