Rendőrség

A vonatkozó törvények szerint az illetékes kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve, egymás munkáját segítve, és az ellenőrzésük mellett végezzük munkánkat. A kapcsolat jól működik!

Tűzoltóság

A szigorú szabványi előírások szerint, tervezői jogosultsággal, szerelői és karbantartói szakvizsgával végezzük tervező, létesítési, karbantartói tevékenységünket. A kapcsolat minden régióval kiváló!

Szakmai kamara

Kötelező kamarai tagságunk alapján javulónak tűnik az a képviselet, amit biztosít a vagyonvédelmi tevékenységünk zavartalansága és a szakszerűtlen kontár konkurencia visszaszorítása terén. A képviselet lehetne jobb is!

Biztosító

Ezek a szervezetek sokat tehetnek, illetve tehetnének a vagyonvédelmi tevékenység hatékonysága, a törvény szerint működő vagyonvédelmi vállalkozások és az ügyfelek bizalmi kapcsolata terén. A kapcsolat rapszodikus és nem rendezett!

Vállaljuk

Szavatoljuk a megrendelések következtében keletkezett iratok, dokumentációk bizalmas kezelését és őrzését. Vállalásaink főbb mozzanatait, a Megrendelővel közös feladatainkat valamint munkánk ütemezését szemlélteti a következő egyszerű hálóterv.
vallaljuk.gif

 

1.Igénybejelentés
1-2Igény feldolgozás, koncepció kialakítása
2.Helyszíni felmérés, igényegyeztetés
2-3.Koncepcionális terv kidolgozása
2-4.Berendezés és anyagigény összeállítása
4-3.Ajánlat elkészítése
3.A koncepcionális terv, műszaki és kereskedelmi ajánlat átadása
3-5.Koncepcionális terv és ajánlat mérlegelése a Vevő részéről
5.Műszaki és kereskedelmi tárgyalások lefolytatása.
Szerződéskötés
5-6.Kiviteli terv készítés
6.A kiviteli tervek megküldése a Vevő általi jóváhagyásra.
Szerelési anyagok és berendezések szállításának indítása
6-7.Kábelhálozat kiépítése és ellenőrzése
6-8.Érzékelő és egyébberendezések bekötése
7.Kábelhálozat ellenőrizve
7-8.Az érzékelők és berendezések bekötése
8.A rendszer üzembehelyezése előkészítve
8-9.A rendszer üzembehelyezése
8-10.Az üzemeltetők kiképzése
9.A rendszer rendeltetésszerűen üzemel
9-10.Próbaüzem, anyagi és műszaki átvéte
10.Végső átadási okmányok elkészítése és aláírása