Rendőrség

A vonatkozó törvények szerint az illetékes kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve, egymás munkáját segítve, és az ellenőrzésük mellett végezzük munkánkat. A kapcsolat jól működik!

Tűzoltóság

A szigorú szabványi előírások szerint, tervezői jogosultsággal, szerelői és karbantartói szakvizsgával végezzük tervező, létesítési, karbantartói tevékenységünket. A kapcsolat minden régióval kiváló!

Szakmai kamara

Kötelező kamarai tagságunk alapján javulónak tűnik az a képviselet, amit biztosít a vagyonvédelmi tevékenységünk zavartalansága és a szakszerűtlen kontár konkurencia visszaszorítása terén. A képviselet lehetne jobb is!

Biztosító

Ezek a szervezetek sokat tehetnek, illetve tehetnének a vagyonvédelmi tevékenység hatékonysága, a törvény szerint működő vagyonvédelmi vállalkozások és az ügyfelek bizalmi kapcsolata terén. A kapcsolat rapszodikus és nem rendezett!

SECOND LIGHT, SECURE LIFE - MÁSODIK FÉKLÁMPA, BIZTONSÁGOS ÉLET


SISAK FÉKLÁMPA

Egyszerűen megismételjük a motoron lévő féklámpát a sisakon is, hogy jobban észrevehetők legyünk a mögöttünk közlekedő járművek számára, ha a közlekedési helyzetnek megfelelően fékezésre kényszerülünk,
hogy elkerüljük az ütközést!

A SISAK FÉKLÁMPA jellemzői:

o  Nem kell vezetékezés (drótozás) a sisakon levő LED-es vevőegység (továbbiakban: SISAK FÉKLÁMPA) eléréséhez, mert a kapcsolat a jeladóval  (a gyárilag beépített féklámpával) kódolt rádiófrekvenciás módon jön létre.

o  A sisak féklámpa könnyen levehető és visszahelyezhető a sisakra, mely megoldásnak több előnye van, melyek a következő:

o  Ha utasa van a motorosnak, akkor a sisak féklámpa zavaró az utas számára. ekkor könnyen áttelepíthetővé válik az utas sisakjára.

o  Ha a motoros sisakot cserél, (vagy újat vásárol, vagy több sisakkal rendelkezik) a féklámpa egyszerűen áthelyezhető, ha a másik sisakon ki van képezve a rögzítésre szolgáló szerelvény.

o  Ha a  motort más, - arra jogosult - személy használja, akkor az általa használt sisakra könnyedén áttelepíthető a megismételt féklámpa.

o  Ha a  sisak féklámpa időszakosan meghibásodik, vagy elem csere válik szükségessé, - a megtévesztés elkerülése érdekében - a javítás, vagy az elemcsere idejére könnyen eltávolítható.

A sisak féklámpának több üzemmódja van, amelyek a következők:

o  kikapcsolt állapot, amikor egyetlen LED lámpa sem világit, még időszakosan sem. Ekkor az eszköz nem fogyasztja az elemeket még készenléti állapotnak megfelelő mértékben sem.

o  normál bekapcsolt állapot, amikor az eszköz LED-jei kb. 5 másodpercenként felvillannak, és készek a szelektív rádiófrekvenciás jel fogadására. A felvillanások a forgalomban a figyelem felkeltésére szolgálnak, valamint a sisak levétele és tartósabb használaton kívül ( akár pár órás ) állapota esetén figyelmeztet a féklámpa egység kikapcsolására az elemek kímélése érdekében.

o  ,,kocogó" menet jelzése, amikor a féklámpa LED-jei szaporábban villannak fel, jelezve a lassú menetet a gyorsabban haladó járművek részére, miközben az egység kész a fékezés hatására  kiváltódó rádiófrekvenciás jel fogadására - és a sisak féklámpa működtetésére - is.

Az egyes üzemmódokat a sisak féklámpa hátulján található nyomógomb
segitségével válthatjuk ki a következők szerint:

Normál bekapcsolt állapot:

-        a nyomógomb rövid idejű egyszeri megnyomásával. Eredmény: kb. 5 mp-nkénti  figyelmeztető felvillanás.

,,Kocog" menet jelzése:

-        A nyomógomb másodszori rövid idejű megnyomásával. Eredmény: szapora LED villogás.

Kikapcsolás:

-        a nyomógomb hosszabb idejű (2-3 mp) tartós nyomása, mély idő alatt a LED-ek a nyomás ideje alatt világítanak, majd egy rövid ismételt felvillanás után kialszanak. Eredmény: a LED fények villogva sem jeleznek.

A sisak féklámpa LED-es egysége 2 db. AAA tartós elemmel működik, amely a használat gyakoriságától függően több hétig biztosítja a megbízható működést. Az elemek a LED-es lámpatestben találhatók a fedél lepattintását követően.

A fedél lepattintása egy pénzérmével könnyen megoldható.
A fedél lepattintása során, illetve az elemcsere során ügyelni kell az elektromos panel  - a burán keresztül is látható - kis tekercs épségére, ellenkező esetben az eszköz elhangolódik és megszűnik a szelektív kapcsolat a jeladóval!

A sisak féklámpa adóegysége a motor gyári féklámpa burájába, vagy a motor - típustól függően -,  valamely műanyag burkolata alá rögzíthető csavaros, vagy ragasztásos módszerrel. Az adóegység tápfeszültségét a motor akkumulátora biztosítja.

A sisak féklámpa adó- és vevőegysége között szelektív, kódolt, kis teljesítményű rádiófrekvenciás kapcsolat van a  szabad frekvenciasávban, amely biztosítja az egymás mellett haladó motorkerékpárok egymás zavarása nélküli biztonságos üzemét.
Ez azt jelenti, hogy egyik motor jeladója sem fogja az --idegen" motoros sisak féklámpáját ,,megszólaltatni" csak a hozzá tartozó, - --összeismertetett" - LED-es egységet.

Előadódhat, hogy valakinek több motor használatára van lehetősége. Ebben az esetben sincs probléma az azonos bukósisak használatával, csak egyszerűen meg kell ,,tanítani" a másik motor, motorok adóegységét a sisak LED-es vevőegységével. Ugyanez a helyzet az egy motorhoz tartozó esetleges több sisak esetében is.

A már meglévő bukósisakon a LED-es vevőegység rögzítése egy közdarab segítségével történhet, amelyet  ragasztással kell a sisak hátulján rögzíteni, hogy a sisak biztonsági jellemzői az estleges fúrással ne sérüljenek.
Javasolt ragasztó az FBS speciál szilikonkaucsuk, a felületek zsírtalanítását követően.

Lehetséges a tépőzáras rögzítés is, a sisakon, vagy a motoros ruha, dzseki gallérján.

A közdarab méretei biztosítják, hogy az üzemmódok kiváltására szolgáló nyomógomb elérhető, működtethető legyen a LED-es vevőegység sisakról történő levétele nélkül.

A SISAK FÉKLÁMPA használatához balesetmentes motoros szerencsét kívánunk!

SECOND LIGHT, SECURE LIFE!, azaz, MÁSODIK FÉKLÁMPA, BIZTONSÁGOS ÉLET!