Rendőrség

A vonatkozó törvények szerint az illetékes kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve, egymás munkáját segítve, és az ellenőrzésük mellett végezzük munkánkat. A kapcsolat jól működik!

Tűzoltóság

A szigorú szabványi előírások szerint, tervezői jogosultsággal, szerelői és karbantartói szakvizsgával végezzük tervező, létesítési, karbantartói tevékenységünket. A kapcsolat minden régióval kiváló!

Szakmai kamara

Kötelező kamarai tagságunk alapján javulónak tűnik az a képviselet, amit biztosít a vagyonvédelmi tevékenységünk zavartalansága és a szakszerűtlen kontár konkurencia visszaszorítása terén. A képviselet lehetne jobb is!

Biztosító

Ezek a szervezetek sokat tehetnek, illetve tehetnének a vagyonvédelmi tevékenység hatékonysága, a törvény szerint működő vagyonvédelmi vállalkozások és az ügyfelek bizalmi kapcsolata terén. A kapcsolat rapszodikus és nem rendezett!

Gauss MM

Újdonság!

SECOND LIGHT - SECURE LIFE

Bővebben a SECOND LIGHT menüpontban!

 
hirdetes_RGB_web.jpg 


 


gauss.jpg

 

 Carl Friedrich GAUSS német fizikus, matematikus. Tevékenységünkkel összefüggést a mágnesesség teremt, amely minden elektronikai eszköz alapjelenségei közé tartozik.

Lehet un. Gauss-görbe is, amely eseménysorozat statisztikai eloszlásgörbéje. Minél "hegyesebb" annál kiszámíthatóbb és pontos egymásutániságot jelent. Munkánkban ezt a jellegzetességet -pontosság, kiszámíthatóság- próbáljuk megvalósítani. A kiszámíthatóságon nem a vagyonvédelmi rendszerek "szellemi" feltételeinek megfejthetőségét értjük!

Az MM római 2000-t jelent, ezredfordulót, előzmények és sok tapasztalat utáni alakulásunkat követő évet, évezredet...